Acta lexicographica: prema znanstvenom utemeljenju enciklopedijske leksikografije, 166 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2015.
Autor: Antun Vujić
Monografska publikacija, Studia Lexicographica, posebna izdanja
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Anali Leksikografskog zavoda FNRJ: Građa za pomorsku terminologiju, sv. 1, 244 str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, 1955.
Urednik: dr. Mate Ujević

Anali Leksikografskog zavoda FNRJ: Građa za bibliografiju jugoslavenske periodike, sv. 2, 440 str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, 1955.
Urednik: dr. Mate Ujević

Anali Leksikografskog zavoda FNRJ: Toponimika Zapadne Istre, Cresa i Lošinja, sv. 3, 181 str., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, 1956.
Urednik: dr. Mate Ujević
U ovom svesku Anala objavljene su i Primjedbe priređivača teksta (B. Jurišića) te Popis naselja u kojima su se vršila ispitivanja s rednim brojem ispitanika i Popis stanovnika po rednom broju s oznakom mjesta gdje su ispitani i nadnevka (proljeće 1954)

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 1: veljača, Zagreb, 1975.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 2: travanj, Zagreb, 1975.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 3: svibanj, Zagreb, 1975.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 4: lipanj, Zagreb, 1975.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 5: srpanj, Zagreb, 1975.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 6: kolovoz, Zagreb, 1975.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 7: rujan, Zagreb, 1975.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 8: listopad, Zagreb, 1975.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 9-10: 25. obljetnica, listopad, Zagreb, 1975.
Glavni i odgovorni urednik: Frano Glavina // Urednički odbor: dr. Žarko Domljan, prof. Biserka Rako, mr. Željko Sabol // Likovna oprema: Hrvoje Šercar, Nela Krstić // Grafička oprema: graf. ing. Vladimir Mesić
Svečani dvobroj. Na kraju impresuma stoji: »Bilten je pokrenut odlukom Savjeta JLZ od 9. rujna 1974, a namijenjen je internom informiranju radnika Zavoda. Bilten je besplatan«. Jugoslavenski leksikografski zavod 1950-1975.

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 11: veljača, Zagreb, 1976.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 12: lipanj, Zagreb, 1976.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 13-14: dokumentacija o proslavi 25. obljetnice, studeni, Zagreb, 1976.
Glavni i odgovorni urednik: Frano Glavina // Urednički odbor: dr. Žarko Domljan, prof. Biserka Rako, mr. Željko Sabol // Likovna oprema: Hrvoje Šercar, Nela Krstić // Grafička oprema: graf. ing. Vladimir Mesić

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 15: studeni, Zagreb, 1976.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 16: veljača, Zagreb, 1977.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 17: svibanj, Zagreb, 1977.
Uredništvo: Frano Glavina (glavni i odgovorni urednik), Željko Sabol, Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 18: studeni, Zagreb, 1977.
Uredništvo: Biserka Rako, Žarko Domljan

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 19: prosinac, Zagreb, 1977.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 20: srpanj, Zagreb, 1978.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 21-22: lipanj, Zagreb, 1979.
Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Virović // Urednički odbor: Danilo Drljević, dr. Žarko Domljan, Biserka Rako
Ovaj dvobroj uredili: mr. Željko Sabol, Saša Vereš // Likovna oprema: Marija Šušmeg // Grafička oprema. graf. inž. Vladimir Mesić // Prijevod s ruskog i ukrajinskog: Nataša Borić
Ovaj je dvobroj Biltena posvećen izložbi »Pet stoljeća leksikografije na tlu Jugoslavije« koju je Zavod organizirao u Kijevu od 9. do 18. veljače 1979.

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 23: rujan, Zagreb, 1979.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 24: listopad, Zagreb, 1979.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 25, Zagreb, 1979.

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 26: lipanj, Zagreb, 1980.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 27: listopad, Zagreb, 1980.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 28: prosinac, Zagreb, 1980.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Biserka Rako, Žarko Domljan, Danilo Drljević

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 29: lipanj, Zagreb, 1981.
Uredništvo: Tomica Virović (glavni i odgovorni urednik), Žarko Domljan, Danilo Drljević, Željko Sabol

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 30: ožujak, Zagreb, 1982.
Uredništvo: Tomica Virović, Žarko Domljan, Danilo Drljević, Željko Sabol

Bilten Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, br. 31: siječanj, Zagreb, 1988.
Uredništvo: Tomica Virović, Žarko Domljan, Danilo Drljević, Željko Sabol

Biobibliographica: Zbornik znanstveno-istraživačkoga projekta Hrvatska bio-bibliografska baština, sv. 1, 139 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2003.
Uredništvo: Višnja Flego, Filip Hameršak (tajnik), Nikša Lučić, Trpimir Macan (glavni urednik), Jasna Šikić // Recenzenti: Stanko Andrić, Tatjana Blažeković, Vesna Čulinović-Konstantinović, Pejo Ćošković, Vladimir Geiger, Franjo Emanuel Hoško, Marija Kaštelan-Macan, Nada Kisić-Kolanović, Mijo Korade, Suzana Leček, Stjepan Matković, Stijepo Obad, Šime Peričić, Jasna Turkalj
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Biobibliographica: Zbornik znanstvenoga projekta Hrvatska bio-bibliografska baština, sv. 2, 190 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2004.
Uredništvo: Višnja Flego, Filip Hameršak (tajnik), Nikša Lučić, Trpimir Macan (glavni urednik), Jasna Šikić // Recenzenti: Mladen Ančić, Miroslav Bertoša, Lovorka Čoralić, Stjepan Ćosić, Miroslav Harapin, Dubravko Jelčić, Irma Kalinović, Damir Karbić, Josip Kolanović, Mira Kolar, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, Dragutin Pavličević, Vlasta Švoger
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Biobibliographica: Zbornik znanstvenoga projekta Hrvatska bio-bibliografska baština, sv. 3, 181 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009.
Uredništvo: Višnja Flego, Filip Hameršak (tajnik), Nikša Lučić, Trpimir Macan (glavni urednik), Jasna Šikić // Recenzenti: Alexander Buczynski, Ivica Golec, Neven Hrvatić, Nikola Jakšić, Zoran Ladić, Srećko Lipovčan, Igor Radeka, Tomislav Raukar, Nikša Stančić, Maja Štambuk, Radoslav Tomić, Ante Vukasović, Nevenka Videk, Dubravka Zima
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Biobibliographica: Zbornik znanstvenoga projekta Hrvatska bio-bibliografska baština, sv. 4, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2014.
Uredništvo: Višnja Flego, Nikša Lučić, Trpimir Macan (glavni urednik), Ivan Majnarić, Paulina Radonić Vranjković (tajnica), Jasna Šikić // Recenzenti: Damir Agičić, Irena Benyovsky Latin, Slaven Bertoša, Fani Celio Cega, Filip Hameršak, Slavko Kovačić, Stjepan Krasić, Nella Lonza, Melina Lučić, Zrinka Nikolić Jakus, Mario Stipančević, Darko Vitek
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Bogišić i kultura sjećanja: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008–2011, 2011.
Uredili: Josip Kregar, Vlaho Bogišić, Dalibor Čepulo, Petar Miladin, Slaven Ravlić, Filip Hameršak
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Crveni ocean: prakse, taktike i strategije rodnog otpora, zbornik radova, 236 str., Centar za ženske studije i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2016.
Urednice: Lada Čale Feldman, Anita Dremel, Renata Jambrešić Kirin, Maša Grdešić, Lidija Dujić // Izvršna urednica: Ana Pavlić // Recenzentice: Marina Protrka Štimec i Suzana Coha
Radovi sa znanstvenog skupa »Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Prakse, taktike i strategije rodnog otpora«, održanog 20.–21. studenog 2015. u sklopu devetih Dana Marije Jurić Zagorke

Dani Petra Šegedina: Hrvatska književna tradicija i modernost u djelu Petra Šegedina, knj. 3, 197 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Grad Korčula, Zagreb, 2010.
Glavni urednik: Dubravko Jelčić // Pomoćnica glavnog urednika: Sani Sardelić // Recenzenti: Cvjetko Milanja, Tomislav Sabljak // Prijevod sažetaka: Damir Martić // Izrada kazala imena: Ana Batinić, Ivana Žužul
Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 11.-12. rujna 2009)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Dani Petra Šegedina: Zagreb u djelima Petra Šegedina, knj. 4, 214 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Grad Korčula, Zagreb, 2012.
Glavni urednik: Dubravko Jelčić // Pomoćnica glavnog urednika: Sani Sardelić // Recenzenti: Ivica Matičević, Tomislav Sabljak // Prijevod sažetaka: Damir Martić // Izrada kazala imena: Ana Batinić
Zbornik radova IV. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 16.-18. rujna 2011)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Dani Petra Šegedina: Metafizička obilježja Šegedinove proze, knj. 5, 134 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Grad Korčula, Zagreb, 2014.
Glavni urednik: Dubravko Jelčić // Pomoćnica glavnog urednika: Sani Sardelić // Recenzenti: Ivica Matičević, Antun Pavešković // Prijevod sažetaka: Damir Martić // Izrada kazala imena: Ana Batinić.
Zbornik radova V. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 13.–15. rujna 2013)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Dani Petra Šegedina: Strah kod Šegedina – strah od Šegedina, knj. 6, 144 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Grad Korčula, Zagreb, 2018.
Glavni urednik: Dubravko Jelčić // Pomoćnica glavnog urednika: Sani Sardelić // Recenzenti: Ivica Matičević, Antun Pavešković // Prijevod sažetaka i izrada kazala imena: Ana Batinić
Zbornik radova VI. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 11–13. rujna 2015)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Dani Petra Šegedina: Petar Šegedin - 20 godina poslije / Šegedin i drugi, knj. 7/8, 173 str., Grad Korčula i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2023.
Urednice: Ana Batinić, Sani Sardelić // Recezentice: Josipa Dragičević, Ivana Žužul, Lucijana Armanda Šundov // Lektura: Jezična redakcija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža // Korektura: Ana Batinić, Sani Sardelić // Prijevod sažetaka: Ana Batinić // Korektura sažetaka na engleskome: Vicko Marelić // Oblikovanje i slog: Ivo Horvat // Oblikovanje korica: Likovna redakcija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
Zbornik radova VII. i VIII. znanstvenog skupa (Korčula, 31. kolovoza – 2. rujna 2018. / Korčula, 11. rujna 2020.)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura, zbornik radova, 287 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2015.
Urednici: Ivan Majić, Andrea Milanko, Ana Tomljenović // Recenzenti Lada Čale Feldman, Nebojša Blanuša
Zbornik radova s međunarodne poslijediplomske konferencije Doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura održane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 27.–28. siječnja 2012.
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija, zbornik radova, 343 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011-2015, 2015.
Urednik: Vlaho Bogišić // Uredništvo: Marko Baretić, Iva Klobučar Srbić, Petar Miladin, Tea Rogić Musa, Hrvoje Sikirić, Ksenija Grubišić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme, (zbornik radova), 344 str., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2019.
Urednici: Dalibor Čepulo, Tea Rogić Musa, Drago Roksandić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Recenzenti: Damir Agičić, Dorottya Andrási, Pavo Barišić, Štefka Batinić, Zrinka Blažević, Dalibor Čepulo, Đurđica Čilić Škeljo, Dejan Durić, Marc Gjidara, Željko Holjevac, Iskra Iveljić, Dominika Kaniecka, Mirela Krešić, Tihana Luetić, Vladimir Ljubanović, Stjepan Matković, Ida Ograjšek Gorenjak, Branko Ostajmer, Slaven Ravlić, Petra Strčić, Vlasta Švoger, Jasna Turkalj, Josip Vrandečić, Budislav Vukas ml., Dinko Župan // Kazalo imena: Iva Klobučar Srbić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Krleža MMI: zbornik radova s Okrugloga stola, 72 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 2003.
Sudionici Okrugloga stola Krleža MMI: Antun Vujić, Nikola Batušić, Vinko Brešić, Vlaho Bogišić, Branimir Donat, Aleksandar Flaker, Ivo Frangeš, Ivan Golub, Dušan Karpatsky, Stanko Lasić, Predrag Matvejević, Cvjetko Milanja, Krešimir Nemec // Grafički urednik: Boris Kren
Okrugli stol održan 29. prosinca 2001. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u povodu prestanka dvadesetgodišnje zabrane korištenja rukopisa Miroslava Krleže pohranjenih u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i dvadesetgodišnjice smrti velikana hrvatske književnosti.
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Kruno Krstić: studije, rasprave i članci, 364 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Glas Koncila i Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2015.
Priredio: Božidar Petrač
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

LEXIS: leksikografska istraživanja, br., 1, 304 str., Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1986.
Tema broja: Leksikografija i društvo // Uvodna napomena: A[ntun] V[ujić]
Interno izdanje

Povratak Miroslava Krleže, zbornik radova, 294 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Kulturni centar Beograda i Hrvatsko semiotičko društvo, Zagreb, 2016.
Urednik: Tomislav Brlek // Recenzenti: Aleksandar Jerkov, Krešimir Nemec
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Pozornici ususret, (zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera), 339 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb., Zagreb, 2018.
Urednice: Lada Čale Feldman, Višnja Rogošić // Recenzenti: Dalibor Blažina, Nikica Gilić // Bibliografija djela Borisa Senkera: Jasna Ivančić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 7: Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, 384 str., Zagreb, 1998.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uredio: Josip Šentija
U ovom broju Radova objavljen je 1. dio Krležinih marginalija uz tekstove Opće enciklopedije (A-Đ)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 8: Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, 292 str., Zagreb, 1999.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uredio: Josip Šentija
U ovom broju Radova objavljen je 2. dio Krležinih marginalija uz tekstove Opće enciklopedije (E-Ž)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 9: Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, 264 str., Zagreb, 2000.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Milena Miletić (tajnica), Zvonimir Jakobović, Trpimir Macan, Nenad Prelog, Slaven Ravlić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 10: Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, 324 str., Zagreb, 2001.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uredništvo: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Milena Miletić (tajnica), Zvonimir Jakobović, Trpimir Macan, Nenad Prelog, Slaven Ravlić // Urednici: Damir Boras, Nenad Prelog
Zbornik Znanstvenoga skupa u povodu 50. obljetnice Leksikografskoga zavoda
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 1: Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 1, Suvremena znanost i enciklopedije, 295 str., Zagreb, 1991.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Glavni urednik: Ljerka Schiffler-Premec // Uređivački odbor: Zvonimir Jakobović, Vladimir Mesić, Ljerka Schiffler-Premec, Duško Štefanović
Radovi znanstvenog skupa Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« održanog u Zagrebu 5. i 6. listopada 1990.
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 2: Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 2, 178 str., Zagreb, 1992.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Blanka Vrban (tajnica), Igor Gostl, Trpimir Macan, Nenad Prelog
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 3: Razdio za prirodne i tehničke znanosti, sv. 1, 248 str., Zagreb, 1993.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Duško Štefanović (urednik Razdjela za prirodne i tehničke znanosti), Milena Miletić (tajnica)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 4: Razdio za društvene i humanističke znanosti, 238 str., Zagreb, 1995.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Velimir Visković (urednik Razdjela za društvene i humanističke znanosti), Vesna Radaković-Vinchierutti (tajnica)
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 5: Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 3, 184 str., Zagreb, 1996.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Milena Miletić (tajnica), Igor Gostl, Zvonimir Jakobović, Trpimir Macan, Nenad Prelog
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«, knj. 6: Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, sv. 4, 164 str., Zagreb, 1997.
Glavni i odgovorni urednik: Dalibor Brozović // Uređuju: Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica Razdjela za enciklopediku, leksikografiju i informatiku), Milena Miletić (tajnica), Igor Gostl, Zvonimir Jakobović, Trpimir Macan, Nenad Prelog
Prilog: Libellus alphabeticus (Alfabetska knjižica) iz 1756., pretisak, uz članak Alojza Jembriha Hrvatska početnica s latinsko-hrvatsko-njemačkim rječnikom: »Libellus alphabeticus cum... vocabulario brevi Latino, Illyrico, Germanico« iz 1756.
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 1(2007) 1(1), 284 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2008.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Filip Hameršak, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Nikola Batušić, Josip Bratulić, Tomislav Ladan, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: Svjetlana Lončarić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 2(2008) 1(2), 172 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2008.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Filip Hameršak, Zdenko Jecić, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Nikola Batušić, Josip Bratulić, Tomislav Ladan, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: Svjetlana Lončarić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 2(2008) 2(3), 204 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Filip Hameršak, Zdenko Jecić, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Nikola Batušić, Josip Bratulić, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: Svjetlana Lončarić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 3(2009) 1-2(4-5), 176 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2010.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Zdenko Jecić, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Josip Bratulić, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: Svjetlana Lončarić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 4(2010) 1(6), 238 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2011.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Zdenko Jecić, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Josip Bratulić, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršna urednica: Zdenka Ožić
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 4(2010) 2(7), 190 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2012.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Vlaho Bogišić, Ante Čuvalo, Darko Darovec, Zdenko Jecić, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Stipe Kutleša, Milica Mihaljević, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Josip Bratulić, Trpimir Macan, Slaven Ravlić // Izvršni urednici: Vlatka Dugački, Krešimir Regan i Tea Rogić Musa
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 5(2011) 1(8), 108 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2013.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 5(2011) 2(9), 234 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2013.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 6(2012) 1/2(10/11), 336 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2014.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Ljudmila Vasiljeva, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 7(2013) 1(12), 280 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2014.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 7(2013) 2(13), 226 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2014.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 8(2014) 1(14), 150 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2015.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 8(2014) 2(15), 148 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2016.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 9(2015) 1(16), 201 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2016.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 9(2015) 2(17), 105 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2016.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Tea Rogić Musa // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 10(2016) 1(18), 185 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2017.
Glavni i odgovorni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga i odgovornoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Irina Deretić, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Urednici broja: Vlatka Dugački, Martin Kuhar // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 10/11(2016/17) 19–20, 185 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2017.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 11(2017) 21, 162 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2018.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 12(2018) 22, 133 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2018.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 12(2018) 23, 257 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2019.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Urednik broja: Zdenko Jecić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 13(2019) 24, 226 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2019.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović, Richard Wisser // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 13(2019): 25, 165 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2020.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednici broja: Vlatka Dugački, Martin Kuhar // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 14(2020): 26, 201 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2020.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 14(2020): 27, 144 str., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2020.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 15(2021) 28: 28, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2021.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 16(2022) 30: 30, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2022.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenik glavnoga urednika: Željko Pavić // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Zdenko Jecić, Nataša Jermen, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 16(2022) 31, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2023.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenica glavnoga urednika: Nataša Jermen // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Ivana Filipović Petrović, Zdenko Jecić, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 17(2023) 32, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2023.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenica glavnoga urednika: Nataša Jermen // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Vlatka Dugački, Ivana Filipović Petrović, Zdenko Jecić, Peter Jordan, Niels Elers Koch, Veronika Lipp, Přemysl Mácha, Nives Mikelić Preradović, Dino Mujadžević, Slaven Ravlić, Tea Rogić Musa, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Valters Ščerbinskis, Danko Šipka, Toma Tasovac, Domagoj Vidović // Savjet časopisa: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Studia lexicographica, 17(2023) 33, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2023.
Glavni urednik: Damir Boras // Zamjenica glavnoga urednika: Nataša Jermen // Uredništvo: Petra Bago, Ivana Crljenko, Irina Deretić, Vlatka Dugački, Ivana Filipović Petrović, Zdenko Jecić, Peter Jordan, Stipe Kutleša, Janko Lozar, Nives Mikelić Preradović, Slaven Ravlić, Hrvoje Stančić, Goran Sunajko, Domagoj Vidović // Leksikografski savjet: Vlaho Bogišić, Davor Kapetanić, Bruno Kragić, Trpimir Macan, Antun Vujić // Urednica broja: Vlatka Dugački // Izvršna urednica: Iva Klobučar Srbić // Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.

Teatar u Splitu i Split u teatru, zbornik radova, 246 str., Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2020.
Urednice: Magdalena Nigoević, Tea Rogić Musa // Recenzenti zbornika: Ivica Matičević, Sanja Vulić // Recenzenti pojedinačnih radova: Lucijana Armanda Šundov, Vito Balić, Tomislav Bogdan, Snježana Bralić, Ivana Crljenko, Stjepan Ćosić, Katarina Dalmatin, Goran Golovko, Nina Lanović, Josip Lasić, Lana Molvarec, Davor Nikolić, Helena Pavletić, Ivana Petrović, Danijela Šegedin Borovina, Goranka Šutalo, Josipa Tomašić, Domagoj Vidović // Izvršna urednica i izradba kazala imena: Iva Klobučar Srbić
Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa o Anatoliju Kudrjavcevu, održanoga 26. listopada 2018. u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Splitu (Palača Milesi).
Opširnije o izdanju na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda.