Bibliografija

izdanja

Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Digitalno izdanje

Ovo digitalno izdanje Bibliografije izrađeno je prema tiskanom izdanju Bibliografija izdanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (1950–2015), priredila Iva Klobučar Srbić, Zagreb 2015. i nadopunjeno je novim bibliografskim zapisima od 2015. godine, te će se nadopunjavati.

Oblikovanje i izrada stranice: Zdravko Pondelak
Urednica online izdanja: Cvijeta Kraus

Tiskano izdanje

Bibliografija Leksikografskoga zavoda (1950-2015)

Leksikografski zavod Miroslav Krleža na hrvatskoj je petostoljetnoj leksikografskoj tradiciji sagradio djelo koje može stajati uz bok najvećim europskim i svjetskim leksikografskim ostvarenjima. Upravo inicijativom Miroslava Krleže osnovana je godine 1950. u Zagrebu posebna ustanova, rad koje nastavlja današnji Zavod, jedina hrvatska institucija koja se sedamdeset godina sustavno bavi leksikografijom. Leksikografski zavod Miroslav Krleža javna je ustanova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku. Nositelj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku, Zavod je izdao više od 400 svezaka enciklopedija, rječnika, leksikona i drugih izdanja koja su važan prinos održavanju i podizanju hrvatskoga intelektualnoga standarda. Izdanja Zavoda tradicionalno su pouzdana i na prepoznatljiv način tumače činjenice iz hrvatskoga naslijeđa i društvene zbilje.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Frankopanska 26, Zagreb
Kontakt: webredakcija@lzmk.hr