Bibliografija

izdanja

Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

U bibliografiji se sustavno popisuju sva izdanja Zavoda, s temeljnim bibliografskim podatcima. Izdanja su popisana kronološki i raspoređena u kataloge: Atlasi, Bibliografije, Enciklopedije, Izdanja na CD-ROM-u, Karte, Leksikoni, Online izdanja, Posebna izdanja, Rječnici, Vodiči te Zbornici i časopisi. U katalozima su izdanja poredana abecedno. U kronološkom popisu, unutar pojedine godine, izdanja su također poredana abecedno, a za svako pojedino izdanje navodi se puni naslov, broj i oznaka sveska, broj stranica, izdavač i mjesto izdanja. Na kraju zapisa nalazi se poveznica na opis izdanja koji se nalazi na internetskim stranicama Leksikografskoga zavoda. Ako su primarni dijelovi impresuma u izvorniku na stranom jeziku, prevedeni su na hrvatski jezik. Autorske dopune i ispravci koji nisu navedeni u tekstu stavljeni su u uglate zagrade. Od mnoštva kartografskih izdanja koja je Zavod godinama kontinuirano izdavao popisana su samo ona bitnija. Također su naznačene internetske adrese na kojima su dostupna zavodska online izdanja.

Bibliografija se može pretraživati po godinama, a godine su grupirane u dekade. Odabirom određene dekade dobije se kronološki pregled godina sa abecednim popisom izdanja. Također izdanja je moguće pretraživati i kroz Kataloge.

Ovo digitalno izdanje Bibliografije izrađeno je prema tiskanom izdanju Bibliografija izdanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (1950–2015), priredila Iva Klobučar Srbić, Zagreb 2015. i nadopunjeno je novim bibliografskim zapisima od 2015. godine, te će se nadopunjavati. Bibliografija je napravljena povodom obilježavanja sedamdesete obljetnice osnutka i djelovanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.